Van RUP'S tot Vlinder
 

 

Van RUP'S tot Vlinder 

 

 

 

Welkom bij PRO Merchtem.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018, stelden geëngageerde burgers vast dat zij zich niet langer konden vinden in het gevoerde beleid. Zo ontstond PRO Merchtem als alternatief.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, behaalde PRO Merchtem vanuit het niets 24,7 % van de stemmen. Door nationale partijpolitieke afspraken werden we uitgesloten van het bestuur.

Maar we laten ons niet ontmoedigen. Integendeel! Met onze 7 verkozenen waken wij enerzijds kritisch op beleid dat wordt gevoerd, en werken we ook doordachte ideeën en plannen uit, die het leven in onze gemeente Merchtem kunnen verbeteren. Hiervoor baseren we ons steeds op wat er leeft onder de mensen.

Dààr zijn (een deel van) de beloofde camera’s!

Dààr zijn (een deel van) de beloofde camera’s!

Op de gemeenteraad van 25 november legden we de vraag voor die we eerder al op sociale media aan onze medeburgers stelden: Waar zijn de acht in februari beloofde camera’s? Burgemeester Maarten Mast gaf ons de antwoorden.

figure figure

De sleutels tot succes: Onze ethische waarden

Anders dan andere partijen, willen wij deze waarden hoog houden.

  • Transparant beleid en bestuur
  • Inspraak van de burgers
  • Professionalisme van verkozenen
  • Positieve ingesteldheid
  • Rechten én plichten
  • De samenleving staat centraal
  • Positieve toekomst voor mens én planeet
Onze ethische waarden

P(R)Ositieve ideeën voor Merchtem!

PROsitieve ideeën voor Merchtem!
figure

Ik ben PRO,
word jij ook PRO?