blog

Gemeenteraad 30/09/2019

Nele Larivière (PRO ) was verontschuldigd.

Schepen van Financiën David De Valck (Open Vld) gaf toelichting bij de 3e budgetwijziging van het jaar. We hebben vorige week een commissie financiën gehad. In essentie hebben we 2 grote bedragen te verwerken. Er is de afhandeling van de brandweerfactuur. De gouverneur zei: “Betaal het al”. En er is nog de hangende opportuniteit die zich op de markt voordeed. We gaan ons voorkooprecht uitoefenen voor een huis in de Bogaerdstraat. Er zijn jaren dat we toekomen en er zijn jaren dat dit niet zo is. De autofinancieringsmarche is positief. De administratieve diensten beginnen volgende week aan de opmaak van de meerjarenplanning.”

De voormalige dokterswoning met een verkoopprijs van € 680.000 wordt aangekocht om reden van openbaar nut. Een concrete invulling ervoor heeft het schepencollege nog niet. PRO Merchtem deed dan maar in de plaats een voorstel. Joris Verspecht (PRO ): “Wij vinden dit een heel goede zaak, die vele mogelijkheden biedt. Omdat jullie niet meteen plannen hebben met het grote herenhuis, willen wij alvast een suggestie doen voor een nuttige invulling.”

Tom Vandenbossche (PRO ): “De woning is voorzien van een ruime tuin, die de basis kan vormen voor een aangenaam parkje, in Merchtem centrum. Maar nog meer, biedt dit de ideale basis om een fiets- en wandeldoorsteek te creëren tussen het centrum en de Puursstraat. Zo kunnen fietsers en wandelaars veilig en relax, in een groene omgeving van en naar Delhaize, de kerkvijver, De Passerel, Sint-Donatus lagere school, kerkhof, sportcomplex en andere … zonder langs de erg drukke Stoofstraat of het centrum te moeten gaan of fietsen.”

Verspecht: “Om de fiets- en wandeldoorsteek te realiseren, weten we uiteraard ook dat nog met de eigenaars van de gronden tussen de dokterswoning en de aansluiting naar de Puursstraat gesproken moet worden. Maar het gaat om een heel smalle strook van pakweg twee à drie meter breed. Er zal moeten onderhandeld worden, maar het lijkt ons een haalbaar idee, waarvan vele Merchtemnaren zouden kunnen profiteren. Via de grote poort kan makkelijk een toegang tot de tuin/ het park gecreëerd worden zonder verder aan de typische gevel, die een deel vormt van het karakter van Merchtem centrum, te hoeven raken. Voor de rest van de woning kan zeker nog een andere, gepaste invulling gevonden worden, met respect voor de bestaande architectuur.”

Schepen De Valck: “Het is zeer dom van jullie om dit hier te zeggen. Zo kunnen de huidige eigenaars hun prijs opdrijven.” 

‘Als schepencollege is het onze ambitie om per gezin 1 boom te planten – Toon Luypaert’

Toon Luypaert deelde mee dat een klein hectare woonuitbreidingsgebied in Brussegem niet zal aangesneden worden. “Er is de opportuniteit om er een speelbos te maken. We hebben net op tijd een subsidiedossier ‘toegankelijk groen’ ingediend. Er is een principieel akkoord om een grote toegangsweg te voorzien. Waar moeten we nog bekijken. Het gaat om € 50.000. Als schepencollege is het onze ambitie om per gezin 1 boom te planten.”

Toon Dours (PRO ) vond het een goed voorstel, maar vond het ook jammer van de gemiste kansen in het verleden. Een opmerking die schepen de Valck niet zinde. 

Ludwig De Mesmaeker (Groen): “Haviland-milieu heeft in het kader van de week van de mobiliteit van 16 tot 22 september net zoals vorig jaar een mobiliteitsuitdaging georganiseerd. Vijf gemeenten, waaronder Merchtem, schreven zich daarvoor in. De bedoeling was om bij het personeel, het bewustzijn rond duurzame mobiliteit te verbeteren, door een wijziging in de keuze van vervoersmiddelen. De optelsom van die wijzigingskilometers duidt dan de winnaar aan. Hoe heeft Merchtem dit concreet aangepakt? Is de uitslag al gekend, m.a.w. is Merchtem voor één jaar de duurzaamste mobiele gemeente geworden?”

Schepen van Mobiliteit Lien Casier (CD&V-plus): “Er is terug op ingeschreven. We doen dit elk jaar in samenwerking met Haviland. Deze stuurt dagelijks motiverende mails naar het personeel, zoals “Kom met de fiets, kom te voet”. Merchtem is 3e geworden.” 

Joris Verspecht: “In het collegeverslag van 5 september lezen wij dat Fluvius voorstelt om een locatie aan te duiden voor het plaatsen van een elektrische laadpaal in 2020. De gemeente besliste om in Hamme een laadpaal te plaatsen aan de parking met de glasbollen (aan de Sint-Gudulakerk. PRO Merchtem is van mening dat dit niet de meest geschikte locatie is. Wij zijn voorstander dat er eerst werk gemaakt wordt van een laadpaal aan het station. Op lange termijn kan dit gekoppeld worden aan een project rond deelwagens. Wij stellen ook voor om in de toekomst werk te maken om als gemeente Merchtem aan te sluiten bij ‘paalvolgtwagen’. Zo kunnen eigenaars van een elektrische wagen gemakkelijk een aanvraag indienen voor een elektrische laadpaal als ze voldoen aan drie voorwaarden. Zo heb je geen mogelijkheid om op je eigen terrein op te laden, er is geen publieke laadpaal binnen de 500m van je woonst en je beschikt over een 100% elektrische wagen.”

Lien Casier: “We willen eerst alle deelgemeenten aandoen. De laadpalen van Fluvius zijn gratis. We gaan dit bespreken bij de opmaak van de meerjarenplanning.

‘Wij vragen 1 paaltje waardoor het er veiliger wordt – Joris Verspecht’

PRO vroeg enkele kleine aanpassingen voor een grotere verkeersveiligheid.

Joris Verspecht: “Dagelijks rijden vele tientallen schoolkinderen en hun ouders via het fietspad aan de Burchtlaan naar de kleuter- en lagere school van Ter Dreef. Dat fietspad ligt er overal veilig bij, behalve op de hoek met de Gasthuisstraat waar de LED-winkel is. Er wordt over het fietspad afgesneden, waardoor de stoeprand en de klinkers er diep zijn ingezakt. We vragen er om één paaltje of iets anders te plaatsen door het gemeentepersoneel, waardoor het veiliger wordt. We vragen ook om een extra oversteekplaats te maken aan de August De Boeckstraat. Dat zijn daar onveilige toestanden door bouwwerken net zoals deze op de hoek van de Spiegellaan aan het politiebureel.”

Lien Casier: “Ik heb mijn ogen al open getrokken en ontving veel mails of we hier iets kunnen aan doen. Het gewest moet akkoord gaan om een oversteekplaats aan het ADB-huis te zetten. Dat is intussen goedgekeurd en het is wachten op hun schilderwagen. Een paaltje aan de Burchtlaan is een moeilijk geval. We gaan de bloembakken er wat verschuiven. Wat paaltjes of biggenruggen betreft willen we dit eerst bekijken, rekening houdend met opmerkingen van de fietsersbond.”

Verkeersdeskundige Ludwig De Mesmaeker: “Er zijn geen paaltjes, biggenruggen of zebrapaden nodig om een misse situatie recht te zetten. In een zone 30 is dat niet nodig. Ik denk ook aan de Sint-Janstraat. Alle wagens staan er met de wielen op het fietspad en er wordt niet geverbaliseerd. Misschien is de straat verkeerd aangelegd?”

Lien Casier gaf nog mee dat de opmaak van het mobiliteitsplan gegund is en dat er binnenkort wordt samengezeten.

‘Wij willen er alles aan doen om de look van het kasteeltje te behouden – Toon Dours’

Toon Dours (PRO ) polste naar de plannen voor het “Kasteeltje” aan het Mieregemplein. “Het kasteeltje is een echt dorpsgezicht. Wij willen dit vrijwaren en vragen dat de gemeente stappen onderneemt om dit gebouw in de toekomst te vrijwaren van eventuele afbraak. Wij willen er alles aan doen om de look van het gebouw te behouden. Is er geen mogelijkheid om het kasteeltje te klasseren? Kan de gemeente hier iets voor doen?”

Lien Casier: “We zouden een aanvraag kunnen indienen bij het agentschap erfgoed, maar dan moeten we wel een goed dossier hebben. De subsidie is zeer beperkt. We kunnen het aankopen, maar dan zouden we de belastingen moeten verhogen. Het gebouw maakt deel uit van het RUP Centrum Gemeente. We kunnen bekijken wat we hiermee gaan doen. Er zijn meerdere pistes. Je moet realistisch zijn. Ook moet er overleg zijn met de eigenaars.”

David De Valck gromde nog eens: “Het stomste wat je kunt doen, is in een boekje bij de keus iets over deze privéeigendom publiceren. Dat is goed om slapende honden wakker te maken.”

Els Seghers (PRO ): “Het schepencollege gaat akkoord om de intentieverklaring van de NMBS over de veiligheid in en rond de stations te ondertekenen. Wat houdt deze intentieverklaring juist in? Hoe staat het eigenlijk met het plaatsen van camera’s aan het station?” Burgemeester Maarten Mast (Lijst1785): “Het doel is onder meer het verhogen van de objectieve veiligheid en de leefbaarheid en het ontwikkelen van een partnership tussen de betrokken actoren. Het zijn geen camera’s van de gemeente maar van de NMBS. We kunnen ze kopen, maar moeten ze afstaan en krijgen er geen beelden van door. Dat is dus niet interessant voor ons. Vorige week hebben we wel nog samengezeten met de NMBS, maar dan over het verkopen van het stationsgebouw.”

Maarten Mast sloot de zitting na 30 minuten af met een rechtzetting: “Ik heb de vorige keer gezegd dat we heel Merchtem in het donker gingen zetten tijdens de Nacht van de Duisternis. Maar dat is niet mogelijk volgens Fluvius. Dit kan niet volgens de stroomkasten.” 

Bron: Klakson - klakson.be

Deel dit bericht: