Mijn leven begon in de August de Boeckstraat in het moederhuis te Merchtem op 6 april 1968. Mijn thuis was in de Galgestraat 45, waar ik in een warm nest mocht opgroeien omringd door een zeer grote familie. In de zeer landelijke Galgestraat baatten mijn vader en moeder een land- en tuinbouw bedrijf uit. 

Door hen kreeg ik de smaak te pakken om in de natuur te werken en er van te leven. Maar ook de aandacht voor al wat er leeft in de natuur en hoe belangrijk het is om er respect voor te hebben. Zo begon ik na mijn huwelijk met Danielle Van Campenhout een eigen tuinbouwbedrijf in de Galgestraat.

Er veranderde veel… We kregen drie kinderen: Sara, Sandy en Sofie. Zo kwamen we in contact met het Merchtems verenigingsleven. Ook voor de school waar onze kinderen gingen, hebben we ons altijd ingezet om de school te helpen, zodat alle kinderen die er school lopen even veel kansen krijgen.

Zo ben ik ook een jaar geleden begonnen met “het gezonde plukveld”. Dit om ieder te laten mee genieten van gezonde voeding op biologische wijze. Het geeft me veel voldoening om voor en met mensen aan iets te kunnen werken. Maar ik stelde ook vast dat gedurende jaren in Merchtem de eengezinswoningen moesten wijken voor appartementsblokken. Het werd drukker, minder groen, gevaarlijker,… . Ik stelde me hier veel vragen over, waarom? En het leven ging door dag na dag met de groeiende vraag: “Kan men daar niets aan doen?”

Doordat bouwpromotoren Merchtem blijkbaar zo aantrekkelijk vinden, werd stilaan duidelijk dat een huisje kopen in Merchtem, om een gezinnetje te stichten, bijna niet meer mogelijk is. Heel wat jeugd verhuist daardoor noodgedwongen naar elders. Onlangs kwam dan ook nog het RUP Sint-Janstraat op de proppen. Dankzij wakkere en kritische inwoners, kreeg we voldoende informatie om te weten waar dit over gaat, ook al heb ik hierbij geen enkel belang.

Nochtans was dit plan, en de wijze waarop de inwoners behandeld werden door het huidige college, de figuurlijke druppel die de emmer deed overlopen! Waar moeten onze kinderen dan wonen? Hoe gaan we ons veilig verplaatsen? Veel vragen, maar geen duidelijke antwoorden. Alhoewel, misschien kregen we wel één duidelijk antwoord van een lid van het huidige schepencollege op de informatieavond, die na lang aandringen toch werd georganiseerd door de gemeente. Als antwoord op een terechte kritische vraag schreeuwde ze: “Er is in Merchtem geen plaats meer voor eengezinswoningen, trouwens welke bouwpromotor gaat hier anders nog willen investeren!” Duidelijker dan dit kan je niet stellen dat het huidige schepencollege er alles aan doet om nog meer bouwpromotoren aan trekken, of de Merchtemse bouwgoeroes nog meer cadeaus te doen!

Na deze avond wil ik me meer dan ooit inzetten om gezinnen en alleenstaanden een warme thuis te geven, het groen in het buitengebied te bewaren en in de kern het nodige groen te voorzien, zodat we in Merchtem niet naast elkaar gaan wonen maar met elkaar gaan leven in een omgeving waar ieder zich thuis voelt!

Daarom doe ik mee en kan U op me rekenen! PRO Merchtem! Daar ga ik voor!

Meer info:

Job Bediende
PRO functie Gemeenteraadslid