blog

Dààr zijn (een deel van) de beloofde camera’s!

Op de gemeenteraad van 25 november legden we de vraag voor die we eerder al op sociale media aan onze medeburgers stelden: Waar zijn de acht in februari beloofde camera’s? Burgemeester Maarten Mast gaf ons de antwoorden.

We wisten al dat er aan Campus Nieuwstraat (gemeentehuis) en Campus Gasthuisstraat (OCMW) een camera werd geplaatst. Aan (of in) het sportcomplex Dooren staan 2 camera’s opgesteld en ook in aan het August De Boeckhuis bevindt zich één camera.

Vijf stuks dus, van de acht die volgens een interview in Het Nieuwsblad in april-mei actief gingen zijn. Nog geen camera aan Ten Ankere (omdat daar nog geen Wi-Fi beschikbaar is), nog geen camera aan het recyclagepark (onderhandelingen met Intradura over plaatsing binnen of buiten het recyclagepark) en geen van de drie beloofde camera’s aan het station (NMBS verbiedt dat haar gebouwen gefilmd worden).

Spijtig dat op drie toplocaties voor overlast (respectievelijk hangjongeren, sluikstorten en fietsdiefstallen) nog geen camera’s geïnstalleerd zijn. Via gebruik van de aanwezige camera’s werd inmiddels één PV opgesteld (voor een niet nader genoemd feit). Bij een fietsdiefstal in sportcomplex Dooren werden de camera’s gecontroleerd, maar de fietsendief werd niet gefilmd.

Onze vraag voor de aanschaf en inzet van een aantal verplaatsbare camera’s (die gericht kunnen ingezet worden op overlastlocaties) werd eerst door het bestuur niet overwogen, maar na aandringen zou het voorstel toch worden voorgelegd aan de politiezone AMOW.

We hopen dat ook de overige camera’s snel in dienst worden genomen, zij moeten immers komen op de plaatsen waar zij het nuttigst kunnen zijn.

Deel dit bericht: